Smartphonemerken strijden om je aandacht in de elektrozaak om de hoek

Iedereen springt in het gat dat Huawei achterlaat

De Xiaomi shop-in-shop in de Brusselse Fnac (Foto: Xiaomi België)
Richard de Borst, directeur van Xiaomi Benelux (Foto: Xiaomi)
Een verkoper van Fnac aan het werk in de Xiaomi shop-in-shop (Foto: Xiaomi)
De Oppo Find X3 Pro (Foto: Bram Vandewalle)

--

--

Journalist bij HLN / Mede-oprichter Tandem Tech (RIP)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store